Vad är AF-konto, ISK och KF?

Förstår att man blir förvirrad av alla olika typer av konton man kan ha när man ska investera. Vad finns det för olika? Och vad skiljer dem åt? Enkelt sagt är det konton där man kan samla sina värdepapper (t ex aktier), och där kontoformerna är olika när det kommer till skatten. Det är dessa […]